Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na webu prajzaci.estranky.cz jsem navrhnul mezi osobnosti Hlučínska bývalého absolventa zdejšího gymnázia Prof. Josefa Jařaba :

Návrh osobnosti - J.Jařab (Jiří Bárta, 25. 05. 2007 18:08)

Zdůvodnění návrhu:
Absolvent hlučínského gymnázia Prof. Josef Jařab byl zvolen po listopadu 1989 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci, poté prezidentem a rektorem Středoevropské univerzity v Budapešti a poté senátorem Horní sněmovny Parlamentu ČR. Jeho vztah k rodnému Hlučínsku je možno prokázat např. ze zdravice, přednesené 7.10.1995 u příležitosti oslavy 75.výročí založení Gymnázia Hlučín v hlučínském kulturním domě :
"...Časoprostor, v němž se pohybujeme, je pochopitelně časoprostor náš - sdílíme ho s časoprostorem našich současníků. Ten, který tu dnes organizátoři oslav výročí pro nás vytvořili, má neopakovatelné kouzlo, má silný citový potenciál. Prostor je dán Hlučínem a hlučínským gymnáziem. A čas - ten je určen našimi studentskými léty. Není třeba zdůrazňovat, že studentská léta byla formujícím obdobím pro každého z nás. A že nás poznačila, doufejme v dobrém, na celý život. Vděk svému gymnáziu jsme projevili i tím, jak vstřícně jsme reagovali na pozvání dnešního vedení školy - a jsme hluboce zavázáni všem, kteří dnešní nádherné setkání připravili.
Hlučínské gymnázium je pro každého z nás jasný tón v srdci, něco, čemu jsme naslouchali, když jsme se chystali do života. Myslím si, že je velmi vhodné dnes připomenout i skutečnost velkého štěstí, že můžeme 75. výročí našeho gymnázia oslavovat ve svobodě. Vždyť těch svobodných let v oněch 75 letech existence školy bylo strašně málo. Musíme proto prožívat pocit jisté privilegovanosti, že jsme se dožili návratu svobody. Je to také obrovská šance, kterou bychom měli všichni správně využít - každý z nás, hlučínské gymnázium, celé Hlučínsko.
Domnívám se, že dnes už jsme schopni s větší sebejistotou veřejně prohlásit: "Jsem Hlučíňák" nebo "Jsem Prajzák". Nemusíme se nadále bát, co k tomu kdo řekne a jak nás bude hodnotit. Můžeme být na svou identitu opět hrdi. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tento historií velmi zkoušený kus země - Země české - má co říci nejen nám rodákům, ale celému našemu státu a svým způsobem i nově se utvářející Evropě.... "

 

<a href="http://www.toplist.cz/" target="_top"><img
src="http://toplist.cz/count.asp?id=728675" alt="TOPlist" border="0"></a>


TOPlist